Sprawy Członkowskie

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" w Katowicach
SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Sekcja organizacji, spraw członkowskich i kontroli zajmuje sią kompleksową obsługą członków Spółdzielni, których przyjmuje w siedzibie Spółdzielni:
w budynku „Zenit" w Katowicach, ul. Rynek 12 VI piątro, p. 621
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 13.00
Tel. 32 790 25 89
W ramach prowadzonej działalności na rzecz członków Spółdzielni,
zapraszamy do budynku Galerii „Skarbek" przy ul. Mickiewicza 4 - VI piątro, na:

 • spotkania klubu dyskusyjnego w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
  o godz. 11.00.

Z tytułu członkostwa w Spółdzielni członkowie otrzymują:
Kartę Członkowską PSS „Społem" w Katowicach

 

 

Karta Członkowska umożliwia elektroniczną rejestrację zakupów dokonanych
we wszystkich placówkach handlowych Spółdzielni.
Zarejestrowana na koncie członka wartość zakupów będzie podstawą do naliczenia
i podziału dywidendy.
Zasady korzystania z Karty określone zostały w Regulaminie Karty Członkowskiej
PSS „Społem" w Katowicach.
Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Sekcji Organizacji Spraw Członkowskich i Kontroli.
Przy odbiorze Karty wymagana jest znajomość numeru Pesel.POBIERZ STATUT SPÓŁDZIELNI

***
Z A W I A D O M I E N I E

Rada Nadzorcza i Zarząd
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach      
zapraszają Członków Spółdzielni
do uczestnictwa w sprawozdawczym

ZEBRANIU GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

obejmującej wszystkich Członków Spółdzielni,
które odbędzie się
w dniu  18 kwietnia 2018 r.  o godz. 15.30
w sali konferencyjnej Galerii „Skarbek” w Katowicach, ul. Mickiewicza 4

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku i Regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji: mandatowej i wniosków.    
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
 7. Informacja o działalności Komitetu Członkowskiego.
 8. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni na 2018 r.
 9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym:
  -  zmiany w Statucie Spółdzielni.
 10. Dyskusja.
 11. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
 12. Zamknięcie obrad.

Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich

***
KOMUNIKAT

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM"
W KATOWICACH,
ŻE Z DNIEM 1 MARCA 2018 ROKU
ROZPOCZYNAMY WYPŁATĘ
DYWIDENDY OD ZAKUPÓW DOKONANYCH
W II PÓŁROCZU 2017 ROKU


SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT" KATOWICE, RYNEK 12 - VI PIĘTRO, POKÓJ 621
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 TEL. 32/ 790 25 89

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *